Efemérides

13 de junio de 1688 Estalla en Manresa el "avalot de les Faves" Marc Pons