Efemérides

15 de abril de 1717 Felipe V desguaza la marina de guerra catalana Marc Pons
14 de abril de 1931 Francesc Macià proclama la República Catalana Marc Pons