Efemérides

24 de abril de 1931 El somatén de Catalunya inicia el desarme Marc Pons
22 de abril de 1296 Jaime II conquista Alacant a los castellanos Marc Pons