Efemérides

6 de abril de 1914

Se constituye la Mancomunitat de Catalunya

Marc Pons
1 de abril de 1939

Acaba la Guerra Civil española

Marc Pons
17 de marzo de 1931

Macià y Companys fundan Esquerra Republicana

Marc Pons
14 de marzo de 1705

Felipe V afina la Fiscalía catalana

Marc Pons