Jordi Sànchez

El roc de la presó
Diari de la revolta (243) El roc de la presó Jordi Galves