Política de privacitat

La política de privacitat (d’ara endavant, la política de privacitat) de Grup les Notícies de Catalunya, SLU (d’ara endavant, la companyia) forma part dels termes i condicions d’ús de la web www.elnacional.cat (d’ara endavant, la web) i compleix tots els requisits establerts en les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en l’actualitat es troben recollides en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), i en el reglament que la desenvolupa, el Reial decret 1720/2007.

 

La companyia inicia l’activitat de la web sense incorporar sistemes propis de captació de dades de caràcter personal. No obstant això, la web utilitza diversos programes, connectors (plug-in), scripts i/o aplicacions pròpies o de tercers que capten diverses dades tècniques i/o generals per al tractament posterior.

 

Com a excepció al que hem esmentat, la web utilitza una aplicació de sistema de validació d’usuari que permet a aquest últim fer comentaris en els continguts als espais expressament reservats en aquesta, i també utilitza l’aplicació que permet a l’usuari introduir aquests comentaris. Aquestes dues aplicacions poden comportar una transmissió de dades de caràcter personal als tercers titulars d’aquestes (Twitter, Facebook i Discus). No obstant això, la companyia no guarda cap informació de caràcter personal, i únicament utilitza les funcionalitats de l’aplicació corresponent o, si escau, l’acceptació de la validació de l’usuari que hagi optat per validar-se per deixar un comentari a l’espai corresponent de la web. Per tant, la companyia no es fa responsable del tractament de les dades que puguin fer aquests tercers, i l’usuari queda subjecte als termes i condicions que aquests tinguin acordats amb els titulars de les aplicacions esmentades.

D’altra banda, la web utilitza una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recullen informació durant la navegació de l’usuari de la web, de manera que permet millorar-ne l’experiència.

 

En l’apartat “Política de cookies​” llistem una relació de les cookies utilitzades per la web i que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l’usuari per accedir-hi i navegar-hi.