ENTREVISTA

Carlos Cruzado:
"El sistema fiscal permet que els rics no paguin IRPF"

President dels tècnics d'Hisenda (Gestha) i autor del llibre 'Els rics no paguen impostos'
Juan Ferrari
Carlos Cruzado, Gestha (2). Pablo Blazquez