CAS 1-O - JUDICI PROCÉS

Joan J. Queralt
Opinió Permís Joan J. Queralt
Sergi Sol
Opinió Paco, gas! Sergi Sol