Albert Rivera

Un gandul i un penques
Editorial Un gandul i un penques José Antich
Ciutadans, pocs i mal avinguts
Editorial Ciutadans, pocs i mal avinguts José Antich