historia

11 de febrero de 1939 La tragedia del tren de Sarrià Marc Pons
9 de febrero de 1908 Se inaugura el Palau de la Música Catalana Marc Pons
8 de febrero de 1939 El president Companys llega al exilio de París Marc Pons
7 de febrero de 1946 Estalla la represión del petardo Marc Pons
Jordi Galves
República Belga (41) Contra los catalanes Jordi Galves
La Seu d'Urgell. 1874. Font Magazine L'Illustration. Paris
HISTORIA La Generalitat carlista Marc Pons