Casa Reial

corinna 2014 (gtres)
Quioscos & Pantalles Per portada, la d’El País amb Corinna —la resta, meh Antoni Maria Piqué
Cristina Sánchez Miret
Opinió Que no es mori el rei Cristina Sánchez Miret
Xoán-Antón Pérez-Lema
Opinió La crisi constituent Xoán-Antón Pérez-Lema