República catalana

Joan J. Queralt
Opinió Propòsit: realisme Joan J. Queralt
Agustí Colomines
Opinió L’exemple armeni Agustí Colomines