Lluís Companys

6 d’octubre de 1934 El president Companys proclama l'Estat Català Marc Pons
Homenatge Lluís Companys Montevideo @exteriorscat
exteriors Homenatge a Lluís Companys a l'Uruguai Cèlia Forment i Bori
15 d’agost de 1940 Els nazis empresonen el president Companys Marc Pons
13 d’agost de 1940 Els nazis detenen el president Companys Marc Pons