El Fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc és el lloc on, el 15 d’octubre del 1940, va ser afusellat el president Lluís Companys, i és per això que cada any, en ocasió de l’aniversari, s’hi fan marxes de matinada i ofrenes florals amb presència de les principals personalitats del país. Una placa recorda el lloc on el president de la Generalitat va ser assassinat pel feixisme, en un espai d’alt simbolisme polític al qual, amb tot, només s’hi pot accedir en ocasions restringides, perquè d’ordinari, l’espai és ocupat per la pràctica esportiva del tir amb arc i l’accés, per raons de seguretat, està prohibit.

Per resoldre aquesta situació, el grup de Junts per Catalunya al districte de Sants-Montjuïc ha promogut al ple del districte una iniciativa perquè es faci compatible l’activitat de tir amb arc al Fossat de Santa Eulàlia amb una visita segura al memorial del president Lluís Companys al mateix lloc del Castell de Montjuïc. El conseller Jofre Mont va defensar un prec relacionat amb els usos del Fossat de Santa Eulàlia. Com va explicar Mont, “el Fossat és actualment un espai poc accessible a causa de l’ús restringit de l’espai per a la pràctica del tir amb arc; però de fet, el memorial al president Companys està situat en una part del Fossat l’ús cívic de la qual no hauria de ser incompatible amb la pràctica del tir amb arc; i creiem que s’hi ha de trobar una solució, perquè el Castell de Montjuïc és un emplaçament visitat per milers de persones al llarg de l’any i la visita al Fossat i el Memorial tindria molt d’èxit”.

És per aquest motiu que el conseller de Junts va presentar un prec que reclamava “que el govern del Districte de Sants-Montjuïc prengui les accions necessàries per a compatibilitzar l’activitat del Club Arc Montjuïc amb l’accés segur al memorial del president Lluís Companys al Fossat de Santa Eulàlia de ciutadania i visitants, a fi i efecte que deixi de ser un espai restringit a la pràctica del tir amb arc i passi a convertir-se en un espai obert de memòria democràtica. Així mateix, instem a promoure una ruta pels escenaris, en el marc de Montjuïc, en què el president Companys va passar els darrers moments de la seva vida”. El govern va acceptar el Prec.

Projectes pendents a Sants-Montjuïc 

D’altra banda, la consellera-portaveu de Junts, Georgina Lázaro, va retreure la llarga llista de projectes pendents d’execució al districte de Sants-Montjuïc d’acord amb la previsió temporal que inicialment s’havia marcat. Es tracta, entre d’altres, però sobretot, de la Casa de la Premsa, el Palau d’Esports del carrer Lleida, l’equipament del carrer Tarragona-Diputació, el Mercat d’Hostafrancs, l’edifici del carrer Burgos, la remodelació del Passeig de la Zona Franca, l’equipament de l’antic Orfeó de Sants, la remodelació dels entorns de l’Estació de Sants, els equipaments del PERI del Turó, el Complex Esportiu Magòria, o la plaça de l’Olivereta. Com va recordar Lázaro, l’execució de bona part de tots aquests projectes del districte excedeixen l’actual mandat i, fins i tot, alguns es troben en un pas molt inicial, previ a la seva concreció i definició, pendents del corresponent procés participatiu, de la definició d’usos i detecció de necessitats.