Què fem

ON ECONOMIA està totalment compromès amb els valors del periodisme; això és, informació veraç, independent i plural, amb l'objectiu de contribuir a crear una societat informada, lliure i amb una democràcia més sana.

Creem el projecte des de la humilitat, però amb la clara vocació de liderar el periodisme econòmic a Catalunya i ser referent en el conjunt d'Espanya. En aquest sentit, ON ECONOMIA neix amb diversos fets diferencials que el fan singular en relació amb l'actual oferta informativa, àmplia però monòtona.

Un dels objectius d'ON ECONOMIA és explicar l'economia espanyola amb mirada i veu catalanes. Reconeix el pes decisiu i la contribució del teixit econòmic i social de Catalunya al desenvolupament del conjunt d'Espanya. El diari té dues redaccions de referència, a Barcelona i a Madrid, i s'edita en castellà i català.

Sense renunciar a la rigorositat i professionalitat, una altra gran aspiració d'ON ECONOMIA és fer un diari econòmic que parli de tot i per a tothom, és a dir, que faciliti l'accés i la comprensió dels continguts econòmics a tota la societat.

Finalment, l'equip d'ON ECONOMIA està compromès amb el progrés sostenible de la societat en un sentit ampli (social, financer, mediambiental, ètic) i aquest compromís formarà part tant de la nostra línia editorial com dels continguts que oferirem als nostres lectors.