Perpinyà

Jordi Galves
Diari de la revolta (75) President Jordi Galves