Manresa

Els nous ajuntaments: continuïtat a la Catalunya Central
NOVA LEGISLATURA

Els nous ajuntaments: continuïtat a la Catalunya Central

Cèlia Forment i Bori