Mitjans de Comunicació

Lluís Sierra
LLUÍS SIERRA (1955-2016) "Discutia poc i sumava molt" Antoni Maria Piqué