Llaç groc

Fam i set de justícia
Diari de la revolta (24)

Fam i set de justícia

Jordi Galves