Catalunya Ràdio

Barres i estrelles
Diari de la revolta (45) Barres i estrelles Jordi Galves