app

trumpmoji
Tecnologia Emoticones a tot Trump Andreu Panicot
Enric Vila
Opinió No fer res Enric Vila