La identificació dels casos de la Covid-19 és una eina essencial per a la contenció de la pandèmia. Per això, iniciatives com la que s'ha dut a terme a la localitat navarresa de Cendea de Cizur són tan importants. El projecte de monitoratge electrònic de la tos a través d'una aplicació mòbil, desenvolupada per la Clínica Universitat de Navarra en col·laboració amb el Centre d'Investigació de l'Hospital Universitari de Montreal (Canadà), permet registrar el so de la tos i el converteix en espectrogrames, la qual cosa podria permetre detectar de manera precoç brots d'infecció respiratòria.

Segons expliquen des de la CUN, "la tos és un símptoma precoç de moltes malalties respiratòries, no només del coronavirus, que és el que més ens interessa ara, però de moltes d'altres. La idea és que si nosaltres aconseguim detectar canvis en el patró de la tos de la gent, ens serveixi com una forma de diagnòstic precoç de les malalties respiratòries com tuberculosi, pneumònia o grip".

Dona tossint

La tos és un símptoma precoç de moltes malalties respiratòries

L'estudi es realitza gràcies a l'aplicació mòbil HyfeApp, que s'executa en segon pla al telèfon mòbil i registra sons compatibles amb episodis de tos. L'aplicació grava segments d'àudio de 0,5 segons pel que en cap moment no registra paraules completes ni converses.

Quan l'aplicació detecta un so fort, ho analitza mitjançant un algoritme d'intel·ligència artificial que li indica a l'app si el so correspon o no amb el de la tos. L'algoritme crea un espectrograma que si coincideix amb el que el sistema té classificat com a tos, el guarda com un registre d'episodi de tos. L'aplicació només guarda aquest registre, però la tos no queda gravada ni tan sols als servidors.

L'estudi pilot començarà a Cendea de Cizur, compost per 8 consells i amb una població de 3.800 habitants. En aquest municipi, a més d'aquest estudi pilot, es va dur a terme un altre estudi de seroprevalença amb l'Hospital Clínic de Barcelona el mes de juny passat.

HyfeApp permetrà que cada persona pugui portar un registre de la seva pròpia tos i pugui conèixer si té un episodi més llarg de tos o no i, d'aquesta forma, pugui avaluar si pot ser senyal d'estar covant algun virus. Encara que, en cap cas, com adverteixen els especialistes, no substitueix l'assistència mèdica ni serà capaç de diagnosticar una malaltia.

Home tossintHyfeApp permet avaluar si la tos que es pateix pot ser senyal d'estar covant algun virus

"Nosaltres el que volem és estudiar la utilitat de l'aplicació i veure si, en el futur, es pot integrar dins d'altres mesures de control epidemiològic, de manera que si s'observen canvis en el patró de tos en un veïnat, per exemple, es pugui avisar el sistema sanitari i valorar si fer proves diagnòstiques, com pot ser una PCR, en aquest focus poblacional", apunten els experts que participen en la investigació.