refugiats

A carn de gos, dent de llop (‘Qui la dura, la vince’)
quioscos & pantalles A carn de gos, dent de llop (‘Qui la dura, la vince’) Antoni Maria Piqué
“Escolti, i tot això, qui ho paga?”
quioscos & pantalles “Escolti, i tot això, qui ho paga?” Antoni Maria Piqué