Guerra Civil

12 de febrer de 1939 L’aviació franquista massacra Xàtiva Marc Pons
Jordi Galves
República Belga (41) Contra els catalans Jordi Galves
4 de febrer de 1939 Les tropes franquistes ocupen Girona Marc Pons