Sants Estació

Aldarulls a l’estació
Diari de la revolta (12)

Aldarulls a l’estació

Jordi Galves