Josep Lluís Trapero

Jordi Galves
Extrem dret (18) Una por com una catedral Jordi Galves
José Antich
Editorial Trapero, res a retreure José Antich