Consuelo Madrigal

Jordi Galves
Extrem dret (54) Ai, que pelut Jordi Galves
Iu Forn
Opinió Un tal Toni Iu Forn