Generalitat de Catalunya

Premi de portada pels pressupostos ERC-PSC
Quioscos & Pantalles

Premi de portada pels pressupostos ERC-PSC

Antoni Maria Piqué
19 de desembre de 1359

Les Corts Catalanes funden la Generalitat

Marc Pons