Vols donar una ullada a les correccions, respostes i solucions (en format PDF) dels exàmens de la Selectivitat de Setembre de 2022? A continuació podràs descarregar aquests documents, que t'ajudaran a esbrinar si les respostes que has donat durant la selectivitat 2022 han estat correctes. En concret, podràs consultar tant els exàmens de la selectivitat de setembre de 2022, amb totes les preguntes i exercicis que has hagut de contestar, mentre, per altra banda, tindràs també les preades correccions, solucions i respostes oficials. Tots dos materials estaran en format PDF.

Tingues en compte que els exàmens de setembre de la selectivitat 2022 estan en marxa (són del 6 al 8). Anirem actualitzant aquest article a mesura que es vagin publicant els exàmens i les correccions en PDF. A més, recorda que, a sota del tot, pots consultar els documents corresponents a la selectivitat de juny del 2022.

📃 Publicades les notes de la Selectivitat 2022: consulta com t'han anat els exàmens

Correccions Selectivitat 2022 (en PDF) - Setembre

Els exàmens de la Selectivitat de Setembre 2022 tenen lloc al llarg de 3 dies: dimarts, dimecres i dijous. Tot seguit tens els exàmens distribuïts per dies. A cada assignatura podràs descarregar (si ja està disponible) tant l'examen íntegre com les correccions i solucions, tot en PDF.

Dimarts 6 de setembre (dia 1 de la Selectivitat Setembre 2022)

El primer dia d'exàmens de la Selectivitat 2022 (edició setembre), els inscrits han de resoldre tests de llengua castellana, anglès, francès, anàlisi musical, física, geografia... Anirem penjant els exàmens i correccions en PDF a mesura que vagin apareixent.

 • Llengua Castellana i Literatura (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). Al primer examen de la selectivitat de setembre de 2022, el de llengua castellana, hi ha comprensió lectora, escrita i comprensió lingüística. Tens totes les correccions i solucions al PDF. Com t'ha anat?
 • Anglès (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen d'anglès els estudiants han realitzat un exercici de listening on s'entrevista un campió de poesia. A les correccions tens la transcripció.
 • Francès (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). L'examen de francès de selectivitat de setembre 2022 inclou una secció de comprensió oral i una altra de comprensió lectora. Tens totes les respostes a les correccions en PDF.
 • Alemany (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). L'examen d'alemany de la selectivitat de setembre del 2022 té una secció de preguntes de comprensió auditiva, una altra de comprensió escrita i una altra d'expressió escrita. Pots veure les correccions, respostes i indicacions al PDF.
 • Italià (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen d'italià tens un escrit oral sobre el dictador Pinochet i un altre de comprensió lectora. Examina les correccions i les respostes en PDF per comprovar com t'ha anat.
 • Anàlisi Musical (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). En aquest examen d'anàlisi musical hi ha un exercici on calia escoltar i identificar deu fragments de música. També es va haver d'analitzar una cançó i respondre algunes preguntes sobre això.
 • Cultura Audiovisual (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). En aquest examen de la selectivitat de setembre del 2022 es va haver de respondre què és una infografia, una sintonia, o observar una imatge en tres dimensions del SARS-CoV-2.
 • Electrotècnia (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen d'electrotècnia s'han fet preguntes sobre transformadors monofàsics o sobre circuits magnètics. Tens la resposta a les correccions en PDF.
 • Física (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). Es van plantejar 8 problemes a l'examen de física de les PAU 2022, però només calia respondre a 4 d'aquestes qüestions. Independentment del que hagis triat, tens totes les respostes al PDF.
 • Geografia (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen de geografia es van fer preguntes sobre les causes de l'emigració a Espanya, així com qüestions sobre la taxa de l'atur a Europa.

Dimecres 7 de setembre (dia 2 de la Selectivitat Setembre 2022)

El segon dia de la Selectivitat 2022 (edició de setembre), els estudiants inscrits han degut enfrontar-se a exàmens de català, de ciències de les arts, de grec, de matemàtiques aplicades a les ciències socials... A continuació tens els exàmens íntegres i les correccions i respostes en PDF.

 • Llengua Catalana i Literatura (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). Els estudiants que han fet l'examen de català havien de triar o bé un text de Baltasar Porcel o bé un fragment d'un article de la secció de Cultura del País Catalunya. Tot seguit tens les correccions en PDF.
 • Ciències de la terra i medi ambient (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). En aquest examen de la selectivitat de setembre de 2022 es van haver de fer exercicis com detectar errors en textos o resoldre problemes sobre la contaminació en rius. Tot seguit tens les respostes.
 • Fonaments de les arts (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen de fonaments de les arts es van haver de resoldre preguntes relacionades amb el ventall de la soprano Adelina Patti o bé de la peça Déjeuner a fourrure d'Oppenheim.
 • Grec (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen de grec de la Selectivitat 2022 de setembre es va haver de traduir textos breus i respondre preguntes sobre la comèdia Lisístrata d'Aristòfanes. Aquí tens la correcció en PDF.
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen de matemàtiques apliques a les ciències socials s'havia de respondre 4 de 6 preguntes que parlaven, per exemple, de costos de producció o que plantejaven sistemes d'equacions. Tens les respostes al PDF corresponent.
 • Disseny (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen de disseny de la selectivitat 2022 de setembre s'han fet preguntes sobre un SEAT León 2020 i sobre el cartell de les festes de la Mercè de l'any 2021. Tens totes les respostes a les correccions.
 • Economia de l'empresa (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). En aquest examen s'han demanat tasques com ara elaborar un compte de pèrdues i de guanys o emplenar blocs d'informació relacionats sobre gestió financera. Tens totes les respostes al PDF de torn.
 • Literatura catalana (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). A l'examen de literatura catalana de la selectivitat 2022 de setembre s'han fet preguntes sobre Joan Maragall o sobre L'alegria que passa, de Santiago Rusiñol. Al PDF tens les correccions i les respostes.
 • Química (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). En aquest examen s'han fet preguntes sobre envasos d'aliments i begudes (amb dades com la capacitat calorífica d'algunes begudes). Tens les respostes i solucions correctes al document PDF.
 • Tecnologia industrial (examen en PDF / correccions i solucions en PDF). En aquest examen de la selectivitat 2022 de setembre hi havia exercicis relacionats amb taules de densitats o de límit elàstic. Pots consultar les correccions al document PDF.

Dijous 8 de setembre (dia 3 de la Selectivitat Setembre 2022)

Correccions Selectivitat 2022 (en PDF) - Juny

⌚ Quan surten les notes de tall 2022?

Dimarts 14 de juny (dia 1 de la Selectivitat 2022)

La Selectivitat 2022 va començar el darrer dimarts 14 de juny amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura (amb el seu polèmic adverbi de foco). Com ja és habitual per aquesta prova tan mítica de les PAU, l'examen s'ha dividit amb una part de comprensió lectora, una d'expressió escrita i un altre de reflexió lingüística (la part comuna del test). Després ha vingut l'examen de Llengua Estrangera, on la llengua majoritària és l'anglès, però també es pot triar francès, alemany i italià. Independentment de l'idioma escollit, has hagut de respondre en tres àrees: comprensió escrita, comprensió oral (amb el clàssic exercici d'escoltar informació) i comprensió escrita. Finalment, has pogut escollir entre aquests exàmens: Anàlisi Musical, Cultura Audiovisual, Electrotècnia, Física i Geografia. Dóna igual quin has escollit perquè aquí tindràs totes les correccions, respostes i solucions en format PDF.

Dimecres 15 de juny (dia 2 de la Selectivitat 2022)

El segon dia de les PAU 2022 va començar amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura (que ha generat els mems dels derivats de la carn). Com va passar amb el de Llengua Castellana, hi ha 3 parts: comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística. L'examen té dues opcions, A o B, per les dues primeres parts, però la secció de reflexió escrita és comú per a tothom. Independentment de les opcions que hagis escollit, trobaràs totes les solucions i correccions als documents PDF de més avall, que podràs descarregar per consultar al teu ritme. I, després de mirar si les teves respostes a la prova de Llengua Catalana han estat correctes, podràs fer el mateix amb la resta d'exàmens del segon dia de la Selectivitat 2022 com Ciències de la terra i medi ambient, Fonaments de les arts, Grec, Disseny o Economia de l'empresa.

Dijous 16 de juny (dia 3 de la Selectivitat 2022)

El tercer dia de la Selectivitat 2022, dijous 16 de juny, va començar amb un examen que tothom ha fet: el d'Història, on van aparèixer Franco i la República Catalana. Aquest any, com va passar amb PAU anteriors, el test tenia 4 exercicis, però només n'havies de triar dos. Una prova molt clàssica per exemple consisteix a identificar el tipus de font que has analitzat i donar el correcte context històric del document (que pot ser un text, una imatge...). I després de la prova d'Història? Vas fer dos exàmens més, a escollir entre diversos temes com Llatí, Biologia, Matemàtiques... tot depenent del que has cursat fins a aquest moment. No passa res quin ha estat el teu combo d'exàmens: pots consultar totes les solucions, correccions i respostes oficials en els documents PDF de més avall. Esperem que hagis brodat les PAU 2022!