Sempre s'ha dit que, a l'hora de perdre o mantenir un pes saludable, era més determinant l'alimentació que l'exercici físic en una proporció d'un 80% i un 20%, respectivament.

Doncs bé, acaba de publicar-se un estudi que sembla que posa en dubte aquesta afirmació tantes vegades repetida. La revista Obesity –de la Societat de l'Obesitat, una organització científica amb més 2.400 membres de tot el món– recull en el seu últim número una investigació que ha fet la Universitat de Colorado. S'hi posa de manifest que aquelles persones que tenen èxit a l'hora de perdre pes i mantenir-lo són les que fan activitat física de manera constant, per sobre d'aquells que restringeixen les calories de la seva dieta.

Per dur a terme l'estudi es van dividir els participants en dos grups. Un amb persones de pes normal i un altre amb altres amb sobrepès o obesitat, i en els dos es va analitzar la despesa energètica. També es va fer un seguiment a la taxa metabòlica en repòs de cada individu per comprovar quin percentatge de la despesa energètica diària total provenia del repòs en comparació amb el que es produïa durant l'activitat física. El treball va concloure que l'exercici físic va ser més eficaç en el control de pes que la mateixa dieta.

Almenys un 60% de la població mundial no fa l'activitat física necessària per obtenir beneficis per a la salut

Tal com recorda l'Organització Mundial de la Salut, almenys un 60% de la població mundial no fa l'activitat física necessària per obtenir beneficis per a la salut. Els nivells d'inactivitat física són elevats en pràcticament tots els països desenvolupats i en desenvolupament. El problema s'aguditza encara més a les ciutats, fet que ha convertit les malalties no transmissibles associades a la inactivitat física en el problema de salut pública més important en la majoria dels països del món.

L'OMS ha publicat una sèrie de recomanacions per a adults d'entre 18 i 64 anys amb l'objectiu de prevenir problemes de salut com ara l'obesitat, les malalties cardiovasculars, el càncer i altres trastorns mentals com la depressió. Aquestes recomanacions són vàlides per a qualsevol persona a tot el món i estan basades en evidències científiques.

En primer lloc, "dedicar com a mínim 150 minuts setmanals a la pràctica d'activitat física aeròbica, d'intensitat moderada, o bé 75 minuts d'activitat física aeròbica vigorosa cada setmana, o bé una combinació equivalent d'activitats moderades i vigoroses". L'activitat aeròbica s'ha de practicar en sessions de 10 minuts de durada, com a mínim. Però, si es volen obtenir encara més beneficis, és recomanable "augmentar fins a 300 minuts per setmana la pràctica d'activitat física moderada aeròbica, o bé fins a 150 minuts setmanals d'activitat física intensa aeròbica, o una combinació equivalent d'activitat moderada i vigorosa".

A més, aconsella que, almenys dues vegades o més per setmana, es facin activitats d'enfortiment dels grans grups musculars.