Canvi d'escenari. El Govern ha al·legat ara la "impossibilitat legal" d'aplicar el 25% de castellà a l'escola. Concretament, ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que declari impossible complir la sentència perquè el decret del català aprovat dilluns suposa un nou marc legal que impedeix la seva execució. El gabinet jurídic de la Generalitat ha remès un escrit davant del TSJC en el qual es defensa que la manera per assegurar l'efectivitat més gran de la sentència és "que s'aprovin els projectes lingüístics dels centres educatius públics i dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics".

El document, al qual han tingut accés Efe Europa Press, argumenta que el decret aprovat pel Govern és "incompatible" amb la part de la sentència de l'alt tribunal que obliga a garantir que l'ús del català o del castellà no sigui inferior al 25% de les hores lectives. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dimarts el decret llei pel qual el Govern fixa explícitament la "inaplicació" de percentatges en l'ús de llengües en l'ensenyament. És per això que l'executiu català veu una impossibilitat legal d'executar la sentència per "la concurrència de manera sobrevinguda d'una causa com és l'aprovació d'un nou marc legal" i explica que el Tribunal Suprem ha admès plantejaments així en diverses ocasions. Llavors, el TSJC haurà d'acordar com executar la sentència "un cop apreciada la causa d'impossibilitat legal d'executar-la".

 

"Es dona resposta a la nova normativa"

Per la seva banda, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha estat preguntat per si la Conselleria d'Educació desobeeix la sentència que fixava un percentatge concret d'ús del castellà i s'ha limitat a assegurar que es "dona resposta a la nova normativa". A més, ha reflexionat sobre com la resposta a la sentència és "democràtica" perquè el decret haurà de ser convalidat pel Parlament. Aquest dimarts, el conseller ha afegit que el Govern actuarà com a "escut legal i jurídic dels centres educatius" i que, si la justícia s'adreça directament a un centre educatiu concret per requerir-lo a complir la sentència, el seu departament farà "d'acompanyament".

 

Ja s'han enviat les instruccions que han de seguir els centres educatius sobre el decret llei. Són tres punts que tenen per objectiu garantir que el català és la llengua vehicular a les escoles i deixar clar que Educació és qui es fa responsable de les conseqüències jurídiques. Les direccions dels centres tenen trenta dies per respondre un formulari de set preguntes que s'han de contestar amb un sí o un no. Són qüestions relacionades amb l'ús que es fa de la llengua catalana a cada centre, com ara "el projecte lingüístic preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge?". Si una sola de les preguntes es respon amb un no, voldrà dir que el projecte lingüístic no s'adapta al decret llei, de manera que el centre tindrà tot el curs vinent per adaptar-s'hi. En canvi, un  a totes les preguntes trasllada la responsabilitat al Departament d'Educació. Finalment, s'advoca perquè tant els docents com la inspecció del centre vetllin pel compliment del projecte.