El Govern ha aprovat en una reunió extraordinari el decret llei que ha de servir als centres educatius per donar resposta a la sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà a les aules. Quan tot just falten hores perquè acabi el termini imposat pel tribunal per acatar la sentència, el decret subratlla, com va avançar ElNacional, la "inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges" sobre l'ús de la llengua i deixa clar que és el departament d'Educació i, en darrera instància, el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, qui assumeix la responsabilitat del projecte lingüístic de cada centre.

El decret es publicarà en les properes hores al DOGC, moment a partir del qual serà vigent, tot i que s'haurà de ratificar al Parlament. Des del departament es faran arribar als centres les instruccions per aplicar-lo -"instruccions molt clares, amb molt poc marge de dubte", ha assegurat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja-, i les escoles hauran de fer arribar a la conselleria els projectes educatius, que en un termini de 30 dies hauran de ser ratificats pel Govern. El decret ha incorporat una esmena in voce durant la reunió del Consell Executiu en què es deixa clar que en cas que sigui necessari introduir modificacions, el centre haurà de realitzar el canvis en el termini el més breu possible, dins dels següents sis mesos. Un cop aprovat els projectes, la responsabilitat queda en mans del conseller.

"Aquest decret dona cobertura legal al centre i també per extensió als responsables dels centres davant les ingerències dels tribunals. El responsable últim és el departament d'Educació i, per tant, totes les responsabilitats recauen en el departament d'Educació i, en darrera instància, en el seu responsable, el conseller Cambray", ha assegurat la portaveu del Govern. 

 

El decret que avui ha aprovat el Govern se suma a la nova llei que s'està tramitant al Parlament, i al decret de desplegament de la llei d'educació també en marxa; la portaveu ha insistit repetidament que l'objectiu és "aprovar un marc normatiu estable que garanteixi l'assoliment de l'ús de les llengües oficials en funció de les necessitats dels alumnes. Per aquesta raó, ha assegurat que la llengua vehicular dels centres és el català i que els projectes lingüístics de cada centre han de tenir en compte la realitat sociolingüística i la diversitat dels alumnes i garantir que en acabar l'ensenyament tots els nens i nenes tenen un coneixement oral i escrit del català i el castellà. 

Aquesta diversitat fa impossible, segons Plaja, "que es pugui aprovar una regulació monolítica que imposi un tractament uniforme de les llengües a tot el territori fent abstracció de la diversitat social i cultural" 

"Serà el departament d'Educació qui vetllarà per garantir que tots aquests projectes s'ajusten a legalitat i a la realitat sociolingüística de cada centre, sense obviar que donar la resposta a les necessitats dels estudiants ha vingut sent fins al moment la prioritat i continuarà sent-ho", ha insistit.

La portaveu no ha explicat de quina manera el departament podrà assumir en 30 dies la revisió dels projectes dels centres ni si s'haurà de reforçar per fer-ho ni ha explicat si s'introduiran assignatures troncals en castellà, però ha reiterat en diverses ocasions que l'objectiu és donar resposta "a l'atzucac" en què es trobava el Govern arran de la sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà i "superar una judicialització sense sentit".