El Govern ha enviat aquest dimarts al matí les instruccions que han de seguir els centres educatius sobre el decret llei del català. Es tracta de tres punts que tenen per objectiu garantir que el català és la llengua vehicular a les escoles i deixar clar que el Departament d’Educació es fa responsable de qualsevol conseqüència jurídica. En primer lloc, les direccions dels centres tenen un termini de trenta dies per respondre a un formulari de set preguntes que només s’ha de contestar amb un o un no. Les preguntes estan relacionades amb quin ús es fa de la llengua catalana a cada centre. Per exemple, si l’escola utilitza el català com a llengua de benvinguda a tots als alumnes nouvinguts. Només que una de les preguntes es respongui amb un no, el projecte lingüístic del centre no s’adequa al decret llei i tindrà tot el curs vinent per adaptar-s’hi. Si es respon amb un a totes les preguntes, qualsevol responsabilitat recau a partir de llavors en el Departament. Les altres dues instruccions són que els docents d’aquella escola vetllin pel projecte lingüístic i que la inspecció del centre també vetlli perquè això es compleixi d’aquesta manera.

 

Les preguntes a les quals ha de contestar cada centre són les següents: "El projecte lingüístic preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge?", "El projecte lingüístic preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut?", "El projecte lingüístic preveu un ús curricular i educatiu tant del català com del castellà?", "El projecte lingüístic incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials?", "El projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre?", "El projecte lingüístic té en compte que els resultats de les proves i avaluacions periòdiques, tant internes com eternes, en les diferents etapes educatives?", "El projecte lingüístic evita la utilització de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües?".

Està previst que aquest dimarts el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, doni explicacions sobre aquestes instruccions que han rebut els centres. Es tracta, tot plegat, del nou marc legal del Govern per tal que el català sigui la llengua vehicular a l’escola catalana, i que el castellà esdevingui llengua curricular. Una manera d’esquivar la sentència del 25%. De fet, aquest mateix dimarts acaba el termini imposat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga els centres educatius catalans a fer almenys un quart de les seves classes en llengua castellana. Però el decret llei aprovat per l’executiu de Pere Aragonès subratlla la “inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges” sobre l’ús de les llengües i insisteix que és el Departament i, en darrera instància, el conseller Cambray, qui assumeix la responsabilitat del projecte lingüístic de cada centre.

El decret llei aprovat pel Govern se suma a la nova llei que s’està tramitant al Parlament  i al decret de desplegament de la llei d’educació que també està en marxa. Aquest dilluns la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assegurar que l’objectiu de la Generalitat és "aprovar un marc normatiu estable que garanteixi l'assoliment de l'ús de les llengües oficials en funció de les necessitats dels alumnes”. És per aquest motiu que també va dir que la llengua vehicular dels centres és el català i que els projectes lingüístics de cada centre han de tenir en compte la realitat sociolingüística i la diversitat dels alumnes; i garantir que en acabar l'ensenyament tots els nens i nenes tenen un coneixement oral i escrit del català i el castellà.