El Ple del Congrés dels Diputats tramita aquest dijous la reforma del Reglament del Congrés per a permetre l'ús del català, el basc i el gallec una vegada presa en consideració en la sessió del dimarts per 176 a favor, 169 en contra i 2 abstencions. Superat el primer examen parlamentari, la Mesa va obrir el termini per presentar esmenes, que ha finalitzat a les 18 hores d'aquest dimecres. El Grup VOX ha registrat una esmena a la totalitat de text alternatiu i els Grups Popular i PNB han presentat esmenes a l'articulat. El debat començarà a les 9 hores amb la defensa de les esmenes. Així, els grups intervindran, de menor a major, per un temps de 12 minuts. Els torns en contra seran també de 12 minuts. Els grups que no hagin intervingut podran fixar la seva posició per un temps de 7 minuts. A continuació, es votarà, en primer lloc, l'esmena a la totalitat i, tot seguit, les esmenes a l'articulat. Finalment, la proposició de reforma del Reglament se sotmetrà a una votació final en la qual necessitarà la majoria absoluta dels vots per ser aprovada.

 


🔴 Aquí pots seguir en directe el debat amb traducció al castellà