Ultradreta

La política porca
Diari de la revolta (146) La política porca Jordi Galves