La Generalitat ha enviat als catalans residents a l’exterior un correu informant-los sobre el procediment a seguir per poder votar durant el referèndum de l’1 d’octubre.

El document, de poc més de dos paràgrafs, informa el lector que els catalans a l'estranger formen part del “cens electoral per al Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya 2017”.

Així mateix, l’executiu català enllaça el lloc web en què es podrà dur a terme el registre i posterior votació, amb un procediment basat en “verificar la identitat i descarregar la documentació electoral” per acabar votant.

Per últim, el document ofereix el correu votexterior@referendum.cat als interessats per a més informació.

Procediment de vot

Per votar, els catalans a l’exterior rebran 7 dies abans del referèndum un nou correu, i hauran de descarregar-se i imprimir la papereta i enviar-la en un sobre model C4 per correu postal a una adreça específica definida pel Govern.

El mateix sobre haurà d’incloure una fotocòpia del DNI o passaport i un altre sobre més petit, de C5 o C6, amb la papereta de vot.

Un cop s’enviï el sobre amb la informació pertinent, les delegacions de la Generalitat seran les encarregades de fer l’escrutini a partir de les 20.00 de l’1 d’octubre.