Avança l'exhumació de José Antonio Primo de Rivera de la Basílica del Valle de los Caídos, ara anomenat Valle de Cuelgamuros. Les gestions per complir amb la nova llei de Memòria Històrica continuen, entre elles les que corresponen a l'Ajuntament de San Lorenzo de El Escorial, que ja ha concedit la llicència urbanística per retirar la "llosa sepulcral" de la tomba en la qual hi ha enterrat el polític feixista. Segons avança aquest dilluns eldiario.es, aquest expedient es va iniciar al mes gener, i és promogut per la gerent del Consell d'Administració de Patrimoni Nacional, Dolores Menéndez, amb l'objectiu tant de demanar permisos per retirar la làpida, com per aconseguir una autorització per substituir de paviment la superfície de treball necessària per exhumar Primo de Rivera. 

Llicència per exhumar Primo de Rivera

El consistori de San Lorenzo ha advertit que es necessita una llicència urbanística per treure les restes del fundador de la Falange de la Basílica del Valle de Cuelgamuros, ja que, aquest espai forma part del "catàleg de béns protegits de les normes subsidiàries". Per tal de poder donar una resposta als tràmits necessaris, l'arquitecte del consistori ha revisat la documentació envida per Patrimoni Nacional i un cop analitzada, va donar la raó a la petició presentada per la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

"Les actuacions preteses es consideren urbanísticament admissibles tenint en compte que són obres de recuperació encaminades a la restitució de les condicions originals de l'element catalogat en la zona en la qual es proposa la intervenció, mitjançant la substitució de la llosa de granit actual per lloses de marbre de les mateixes característiques a les originals". Així ho va explicar l'arquitecte municipal, segons afirma el citat diari. El passat mes d'octubre, la família de Primo de Rivera va demanar al prior del Valle de Cuelgamuros i a la Comunitat de Madrid l'exhumació de les seves restes, en un comunicat signat per Fernando Primo de Rivera. El que pretén la família és que les restes siguin dipositades en un lloc escollit per la família, seguint les voluntats del testament de José Antonio Primo de Rivera. Amb la nova Llei de Memòria Democràtica, les criptes i llocs d'enterrament de la Basílica passaran a ser un cementiri civil i tot aquest espai quedarà resignificat com un lloc de memòria. 

Procediment i pressupost

Malgrat que el govern espanyol no aporta cap detall sobre l'evolució dels tràmits, Patrimoni Nacional ja té un pla detallat de les actuacions que s'han de fer a la Basílica. El primer pas de l'exhumació serà "l'obertura de la junta perimetral que separa la llosa de paviment amb una eina mecànica", per la qual es necessitaran uns gats mecànics i rodets per aixecar i extreure la làpida, segons l'expedient del consistori. A més, informa que "una vegada executats els treballs d'exhumació per part de la funerària autoritzada, s'haurà de reposar el paviment utilitzant rajoles de marbre negre Marquina, amb les mateixes característiques que les existents en la faixa circumdant". Com a últim pas, els operaris hauran de substituir l'espai que deixa Primo de Rivera amb "sis lloses de dimensions mitjanes 75,4 cm x 65,0 cm, cadascuna d'elles". El consistori també preveu que si en aquesta operació alguna pedra queda malmesa, es contempla "la reposició de les lloses adjacents que s'hagin vist afectades per la retirada de la llosa de granit". 

La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ja ha abonat diverses taxes municipals per tramitar la llicència, 345,20 euros, en concepte, "d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres", i 221,07 euros "en concepte de taxes per prestació de serveis urbanístics". Aquestes quantitats s'han calculat “sobre el pressupost de les obres que ascendeix a la quantitat de 8.630,00 euros”, segons detalla l'acta municipal emesa el 23 de febrer.