La sentència del Tribunal Constitucional, que declarava il·legals determinats aspectes, deixava els ajuntaments desemparats. Per això la ministra María Jesús Montero va prometre aquest cap de setmana “arreglar” l’impost de plusvàlua municipal. I el Consell de Ministres –reunit aquest dilluns perquè demà és festiu a Madrid– ha aprovat el nou disseny del tribut. Ho ha fet a través d’un decret llei, que entrarà en vigor immediatament, i que permetrà triar el contribuent entre dues opcions. Si no hi ha benefici, estarà exempt de pagar l'impost.

L’impost de plusvàlua és gestionat pels ajuntaments i s’aplica sobre el benefici que s’obté en vendre, donar o heretar un immoble en relació al valor que tenia aquest habitatge quan va ser comprat. Però fa dues setmanes el Tribunal Constitucional el va anul·lar parcialment en considerar que no es podia obligar al pagament de l’impost si no s’havia produït un increment real del valor. La sentència de l’alt tribunal, doncs, va deixar en suspens el cobrament de la taxa, que representa més de 2.500 milions d’ingressos anuals per als consistoris espanyols. Només per a l’Ajuntament de Barcelona suposa uns ingressos aproximats superiors als 200 milions d’euros anuals.

Com es calculava fins ara l’impost de plusvàlua? Es feia multiplicant el valor cadastral pel número d’anys en propietat. Sobre aquesta base, s’aplicava un coeficient anys en relació als anys, que habitualment no superava el 3,5%. I sobre aquest resultat s’aplicava l’impost. Això és el que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional.

Ara, amb el nou disseny del Ministeri d’Hisenda aprovat, ho haurà dues opcions a l’hora de calcular l’impost, que el contribuent podrà escollir segons li surti més favorable. Els ajuntaments podran ajustar a la baixa fins un 15% el valor cadastral del sòl.

Per una banda, es mantindrà l’opció actual de calcular la taxa fent servir el valor cadastral del sòl en el moment del traspàs. Però a través de nous coeficients establerts per Hisenda justament per evitar un nou conflicte davant del Tribunal Constitucional. Per altra banda, es permetrà el càlcul per la diferència entre el valor de compra i el valor de venda.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu Isabel Rodríguez ha remarcat que han complert amb la seva promesa de donar una “resposta ràpida” al problema. En primer lloc, ha assegurat, permetrà que els ajuntaments “no hagin de retallar els seus serveis” per manca de finançament. En segon lloc, ha defensat que així “els ciutadans no hauran de pagar impostos quan no els correspon”.

A partir de l'entrada en vigor de la reforma de l'impost, els ajuntaments tindran sis mesos de termini per a adequar les seves ordenances municipals.

Porta tancada a les reclamacions

Fa dues setmanes que el Tribunal Constitucional va avançar que anul·lava part de la llei sobre l'impost de plusvàlua municipal en considerar que no es pot obligar al pagament de l'impost si no hi ha hagut un increment real del preu. El passat dimecres el tribunal ha publicat la sentència al complet de la qual es desprèn que els afectats per aquest impost que ja l'han pagat no podran reclamar al seu ajuntament la devolució del tribut, ni pel que fa a les liquidacions ni tampoc en les autoliquidacions.