Els consumidors conserven el dret al canvi i a la devolució de les compres de Nadal en els termes anunciats per l'establiment, malgrat les noves restriccions en rigor per frenar l'expansió de la Covid, segons ha assegurat l'Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d'Empresa i Coneixement. El Reial decret llei 11/2020 de 31 de març estableix que el consumidor no perd el dret a canvis o al retorn del producte tot i la impossibilitat de fer-ho dins del termini establert per l'empresa, ja sigui perquè la botiga es troba en un altre municipi o bé perquè està tancada.

La normativa vigent també estableix que, en cas de desavinences amb l'establiment, els consumidors tindran catorze dies per reclamar a la botiga, un cop s'aixequin les restriccions.

Condicions dels canvis i devolucions

Els canvis i devolucions en establiments presencials només són obligatoris quan el producte no està en bon estat o l'establiment anuncia que els accepta com a servei comercial. Si l'establiment anuncia que admet canvis o devolucions, ha d'informar de les condicions per fer-lo, com el termini o si la devolució és en diners o en vals de compra.

En aquest sentit, si l'establiment continua obert durant aquests dies, l'ACC recomana als consumidors contactar amb la botiga per trobar una solució acordada. En cas que resulti impossible, un cop s'aixequin les restriccions, els consumidors tenen catorze dies per reclamar.

L'empresa disposa de 60 dies per arribar a un acord amb el consumidor. En cas que no hi arribin, el consumidor té dret a presentar una reclamació per exigir el compliment de les condicions que oferia l'establiment en el moment de la compra. Les reclamacions es poden presentar al servei públic de consum del municipi o comarca o a través d'un formulari web de l'ACC.

Les compres en línia no estan afectades per les noves restriccions i, per tant, continua sent d'aplicació la normativa general. Aquesta contempla el dret de desistiment, amb la possibilitat de retornar el producte en un termini màxim de catorze dies un cop es rep.