En Gerard té 16 anys, viu a Aiguafreda i aquest any acabarà l’ESO; però no vol fer batxillerat. La Mireia i l’Oriol són de Gavà, tenen un fill a punt de fer 2 anys, en Pol, i han de començar a buscar escola bressol. La senyora Fina és de Sabadell, té 65 anys i es jubila aquest any. Ha treballat tota la vida com a secretària, però el que li agrada és estudiar història. No es coneixen, però tots són ciutadans de la demarcació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona vetlla perquè aquests i tots els ciutadans tinguin opcions i puguin aconseguir l’èxit escolar i gaudir de serveis educatius de qualitat. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments vetllem perquè totes les persones, i al llarg i ample de la vida, gaudeixin de les millors oportunitats educatives.

Punt d'Orientació Personalitzada de Terrassa Diputació de Barcelona

La corporació treballa amb els ajuntaments, braç a braç, per aconseguir-ho. I ho fa de la següent manera:

Durant el 2017 i primer semestre del 2018 la Diputació ha dedicat prop de 32 milions d’euros a desenvolupar programes i projectes per al món local. Un dels principals objectius aconseguits ha estat el desplegament del Sistema de Xarxes d’Escoles Municipals: de Música i Art, d’Educació Especial, d’Escoles Bressol Municipals i de Persones Adultes.

Durant el 2017 i primer semestre del 2018 la Diputació ha dedicat prop de 32 milions d’euros a desenvolupar programes i projectes per al món local

La Diputació també contribueix a reduir la taxa d’abandonament escolar. El 2015-2019 s’han destinat uns 7,7 milions d’euros a programes d’aquest àmbit, com el Programa de Suport a les Transicions Educatives, el de Fires i Jornades d’Orientació, la Maleta de les Famílies i el Full de Ruta, entre d’altres. A més la corporació participa en projectes com l’Aliança Educació360 o Escola Nova 21, liderant prop d’una trentena de Xarxes Locals al territori i amb programes propis com:

  • Anem al Teatre, en què 80.000 alumnes assisteixen a espectacles cada any amb 2,2 milions d’espectadors des de 1996.
  • Cultura Emprenedora a l’Escola per fer cooperatives, i on el curs passat van participar més de 7.000 alumnes.
  • Institut del Teatre és l’equipament educatiu de referència de la Diputació i motor de l’escena catalana.

Entre el 2016 i el 2018 la Diputació ha aportat més de 24 milions d’euros per finançar les escoles bressol municipals, la qual cosa suposa 1.043 euros per plaça. Per al curs 2018-2019 les subvencions a les escoles bressol municipals sumen 13.300.000 euros, més 1,5 milions per a les entitats de titularitat privada d’iniciativa social.

Entre el 2016 i el 2018 la Diputació de Barcelona ha aportat més de 24 milions d’euros per finançar les escoles bressol municipals

Aula multisensorial Diputació de Barcelona

Sense oblidar que la Diputació de Barcelona és garantia de les beques menjador en la demarcació de Barcelona amb partides que han sumat gairebé 4,6 milions d’euros els darrers 4 anys perquè la Diputació de Barcelona connecta amb tu molt més del que t’imagines!