Fernando Alonso

L'ULL DE L'AGULLA Els mems del coll de Fernando Alonso El Nacional