Aquest passat mes de juny ja van aplicar canvis per passar la ITV, la revisió obligatòria que han de passar els vehicles a l’estat espanyol. Ara, al gener, arriben altres novetats i, bàsicament, caldrà portar més papers a sobre.

Si fins ara era obligatori mostrar la fitxa tècnica i el permís de circulació, ara també s’haurà d’ensenyar el DNI (o una fotocòpia) del propietari del vehicle i mostrar que l'assegurança obligatòria està en vigor. Haurà de ser, com mínim, a tercers.

A més, a partir del nou any la ITV també s’adaptarà a les noves tecnologies i es comprovarà el funcionament correcte dels assistents a la conducció, com ara els sensors o les càmeres del cotxe. Així doncs, si no compleixes aquests nous requisits, hauràs de tornar-hi un altre dia.

ITV coches Europa Press

EuropaPress

Més nova legislació

Des del juny, un altre dels principals canvis que ha arribat amb la nova legislació és la modificació en la gravetat del defecte de no funcionament de l'ABS quan és obligatori portar-lo. A partir d'ara, que el sistema antibloqueig de frens presenti algun tipus d'error passa de considerar-se un defecte lleu a un defecte greu. El mateix passa amb un possible despreniment dels miralls retrovisors, que també es considerarà defecte greu. A més, s'estableix la possibilitat de comprovar les dades del permís de circulació per mitjà del Registre General de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) en cas que aquest no es presenti a l'estació ITV.

Els defectes greus generen un rebuig de la inspecció i inhabiliten el vehicle per circular per les vies públiques excepte per al seu trasllat al taller. Per això, aquesta nova normativa farà més estricta la revisió.

ITV cartell ACN

Les multes

D'altra banda, la nova normativa manté les multes econòmiques que pot portar el fet de circular pel carrer amb un cotxe sense la inspecció tècnica superada. Així, tenir la ITV caducada porta una sanció econòmica de 200 euros, tant si el vehicle està circulant com si està estacionat al garatge o al carrer.

A més, ser caçat amb la ITV desfavorable també suposa una multa de 200 euros. En aquest supòsit, el titular del vehicle està obligat a reparar els defectes greus i tornar a l'estació d'ITV en un termini màxim de dos mesos i només pot moure el cotxe per portar-lo al taller.

Finalment, circular amb una ITV negativa, és a dir, quan els desperfectes són tan greus que no es permet abandonar l'estació per mitjans propis, suposa una multa de 500 euros.

L'ITV i el Brexit

Per la seva part, la nova ITV s'adapta al Brexit, per la qual cosa, a partir d'ara, els vehicles procedents del Regne Unit que es vulguin matricular a Espanya es consideraran models procedents de tercers països. Així, s'hauran de realitzar els tràmits d'importació necessaris, entre altres elements.

El nou manual manté les mesures d'higiene i prevenció a les estacions d'ITV per garantir que les seves instal·lacions siguin llocs segurs respecte al coronavirus tant per als usuaris com per als qui hi treballen.