El coronavirus ha fet créixer l'interès pels jocs de taula. Per intentar passar més temps plegats, per evitar les pantalles, per aprendre més coses sobre qui tens davant... els confinaments han fet que moltes persones hagin descobert un nou entreteniment. Però no només. Podria ser que fos una bona eina per a les escoles? Els jocs, a més de servir per entretenir-nos, també fan que es puguin aprendre coses i socialitzar. Durant la setmana de l'Acció Mundial per l'Educació, són molts els professors i pedagogs que reflexionen sobre com el joc de taula pot ser un suport educatiu i reforçar alguns aprenentatges de l'aula. "Les metodologies actives són avui un gran aliat en qualsevol procés d'aprenentatge: el joc de taula és aprendre en qualsevol de les seves dimensions, amb ell s'implementen funcions cognitives i executives importants", comenta la llicenciada en pedagogia i autora de la plataforma Play Learning, Maria Couso.

Així, a través de la dinàmica d'un joc es pot aprendre, per exemple, a respectar el torn de jocs, presa de decisions quan s'ha de triar quines accions fer i planificar tasques. A més, en alguns jocs cooperatius també es pot impulsar el treball en equip. "La flexibilitat cognitiva consisteix bàsicament a adaptar-se als canvis que van passant durant la partida i la necessitat d'acomodar-se a l'estratègia", argumenta. Fins i tot, detalla, es pot treballar la memòria, a l'hora de memoritzar algunes dades durant una estona o temps determinat. 

També hi ha vida més enllà dels aspectes cognitius. En l'àmbit emocional, també ajuda a crear vincles i respecte per les idees de l'altre. "Quan juguem aprenem que no tots pensem igual i que cada u té una perspectiva diferent i forma diferent de veure una activitat", constata la pedagoga. "No hi ha dos jugadors iguals perquè no hi ha dues persones iguals".

Jocs de taula amb objectius

Els jocs de taula poden tenir múltiples objectius a banda del principal, que és el d'entretenir. Alguns, però, fomenten també l'aprenentatge, deixar via lliure a la imaginació o a l'estratègia. "Els jocs de cartes ofereixen la possibilitat de crear estratègies per convertir-se en el guanyador de la partida, exercitant l'agilitat mental i aprenent valors del joc", detalla la directora de màrqueting de l'editora de jocs francesa Asmodee, Rocío Martínez. "Qualsevol joc té la màgica de l'adaptació", i subratlla que "el més important és voler adoptar-ho al context educatiu al qual estem immersos", afegeix Couso.

D'aquesta manera, posa de manifest que cada vegada són més els jocs que estan creats des del seu origen amb un objectiu pedagògic. Són els denominats "serious games", i estan enfocats a l'aprenentatge d'habilitats concretes.  

 

 

Imatge principal: un joc de taula pensat especialment per als més petits / Unsplash