El 6% de la població universitària són estudiants sèniors amb la majoria de dones. En el curs 2019-2020, els 17 programes universitaris sènior de la Xarxa Vives comptaven amb més de 18.000 alumnes, amb un pes en relació amb el total de l'alumnat de grau i màster de prop del 6%. Es constata la feminització de l'alumnat encara més pronunciada que la pròpia dels estudiants de grau i màster. Així ho constata l'estudi de Formació universitària sènior. Informe sobre l’impacte social en l’estudiantat, dut a terme per la Fundació Pere Tarrés i la Xarxa Vives d'Universitatsque destaca que el 67% de les inscrites són dones. 

Una altra dada rellevant de la investigació és que vuit de cada deu estudiants universitaris sènior tenen estudis previs: el 62,4 % ha cursat estudis universitaris, mentre que el 24,8%, estudis secundaris. En el grup de persones que únicament compten amb estudis primaris, el percentatge de dones dobla (69,2 %) al d’homes (30,8 %).

"Forma part d'una generació que no ha tingut opció d'anar a la universitat", ha destacat la investigadora principal de l'estudi Montserrat Garcia-Oliva durant la presentació de les conclusions a la Pere Tarrés. "Les dones a més de tenir una barrera social, en tenien una de gènere".

hombres mujeres

En aquest sentit, l'informe conclou que els beneficis socials i de salut que obtenen els estudiants sèniors augmenten a mesura que sumen anys a la universitat. Els programes universitaris sèniors cobreixen necessitats intel·lectuals, culturals i socials, acomplint una funció inclusiva, segons constaten. Aquestes generacions tenen un nivell formatiu inferior i viuen l'inici d'uns estudis universitaris amb il·lusió i com una oportunitat de creixement i superació personal. Parlen d'anar a la universitat com de recuperar un temps perdut. 

Menys formació, més gaudi

L'alumnat amb menys formació prèvia, i especialment les dones, està més satisfet amb els beneficis d'anar a la universitat. De fet, només dos de cada 10 estudiants sènior són persones sense estudis o amb estudis primaris, mentre que sis de cada 10 tenen estudis universitaris previs. 

Les dones entrevistades ressalten que assistir a classes a la universitat els permet gaudir d'un espai propi i estar alliberades de mandats de gènere com la cura de fills i nets, i de la llar. 

Així, les noves relacions socials establertes a la universitat impacten també en l'autoestima i l'autoreconeixement individual de les dones, més enllà del rol de gènere imposat. 

La pandèmia ha passat factura

La pandèmia ha afectat negativament l'alumnat sènior, el pas a una formació en línia ha esdevingut una oportunitat per aprofundir en les noves tecnologies. Ara bé, és cert que s'ha patit una davallada d'inscripcions. 

En els últims cinc anys, s'havia passat de 3,5% d'estudiants sènior al 6%. Malgrat tot, això són dades prepandèmiques. En pandèmia la matrícula ha baixat a la meitat. Tot i això, es mostren optimistes perquè són molts els estudiants que s'han apuntat ja enguany. És aviat per treure'n conclusions encara perquè el procés de matriculació continua obert.

 

 

 

Imatge principal: una classe d'universitat / Unsplash