Les desigualtats repercuteixen de forma clara en la salut de les persones, especialment de les més vulnerables. Segons informa la Creu Roja, el 56,7% de les persones ateses pel Pla RESPON d'aquesta institució, posades en marxa el 2020 després de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia de la COVID-19, afirma tenir un estat de salut regular, dolent o molt dolent i el 35,2% assenyala que la seva salut ha empitjorat durant la pandèmia. El 33,5% ha estat afectat per la Covid-19 d'una manera propera, sent un 15,8% els qui declaren haver contret la malaltia personalment.

A més, com a conseqüència indirecta de la pandèmia els trastorns psicològics o emocionals tenen un impacte decisiu: el 66% afirma tenir algun problema emocional a tota hora o la major part del temps, sent la preocupació (43,1%), la tristesa (28.9%) i la depressió (24,9%) els estats d'ànim negatius més estesos. A més, el 34% té dificultats continuades per dormir.

La investigació duta a terme per la Creu Roja pretén obtenir una radiografia detallada sobre el grau de vulnerabilitat, risc de pobresa i exclusió i necessitats i expectatives de les persones ateses per l'organització a través d'aquest Pla.

Ambulància Creu RojaSegons xifres pròpies de la Creu Roja, la salut dels ciutadans ha empitjorat en un 35 per cent dels casos

"Tenint en compte que Creu Roja treballa amb les persones més vulnerables, aquestes dades vénen a demostrar, una vegada més, com les condicions de vida de les persones determinen la seva salut. Les desigualtats en educació, en atenció sanitària, en suport social, en ocupació, d'oportunitats en funció del sexe, entre d'altres, es tradueixen també en resultats desiguals en salut", asseguren.

El Pla Creu Roja RESPON davant la Covid-19 és una intervenció integral davant la pandèmia a través d'accions en les àrees de socors, inclusió social, salut, educació, ocupació i medi ambient. Gràcies a aquest Pla, l'organització ja ha pogut atendre fins a més de 3.800.000 persones.

"Millorar les condicions de les persones en tots aquests àmbits, des de les mesures específiques sanitàries a l'ocupació, passant per l'educació, l'habitatge, els entorns i xarxes socials de suport, entre d'altres, contribueix, quin dubte cap, al benestar general i a la salut en concret de les persones que atenem", afirmen des de Creu Roja.

En l'àmbit específic de la salut, Creu Roja ha atès més d'1,4 milions de persones amb informació, mesures preventives, lliurament d'aliments, medicaments i màscares, trasllats a centres sanitaris, etc. I davant de la necessitat de suport psicosocial va crear a més Creu Roja t'escolta, un servei que ha ajudat ja més de 6.500 persones que han patit a la seva pròpia pell les conseqüències de la pandèmia, perquè han perdut éssers estimats sense poder acomiadar-se, formen part del personal sanitari en la primera línia o han perdut la seva feina.