Metges de Catalunya ha demanat al Departament de Salut incentius "més concrets" per treballar a zones rurals, després que el conseller Manel Balcells hagi presentat complements econòmics per als professionals que treballin en aquests àmbits de difícil cobertura. En un comunicat d'aquest divendres, el sindicat ha exigit a la conselleria que concreti "molt més" les actuacions que van més enllà del reforç econòmic perquè per als professionals són "igual de primordials" altres compensadors, com la formació, la xarxa de salut o la integració familiar a la població de destí. 

La petició no és només per al departament: Metges de Catalunya també ha demanat la col·laboració dels ajuntaments i les entitats municipals de les àrees de difícil cobertura. "La presència d'un facultatiu que presti serveis assistencials és un element que ajuda a l'arrelament, perquè dona tranquil·litat i benestar a la població. Que hi hagi o no un metge pot ser un factor decisiu perquè els habitants d'un poble no marxin i també per repoblar els nuclis rurals", ha assegurat el sindicat. 

No només les zones rurals

L'exigència tampoc no es limita només a les zones rurals: "És lògic començar per aquí, perquè són zones aïllades i molt sovint oblidades, però no hem d'oblidar que de places sense cobrir n'hi ha a tots els àmbits i de diferents especialitats". L'organització posa com a exemple els centres de l'àrea metropolitana de Barcelona que en els darrers mesos s'han trobat amb dificultats per trobar substituts per cobrir baixes i jubilacions de la seva plantilla mèdica. "Les mesures per captar i retenir el personal facultatiu han de ser transversals i abastar tot el territori", ha remarcat el vicesecretari general de Metges de Catalunya, David Arribas.

El sindicat ha recordat que un de cada cinc equips d'atenció primària (EAP) de Catalunya de l'àmbit rural tenen places de difícil cobertura. És a dir, que hi ha 73 EAP identificats com a deficitaris en nombre de professionals. És per això que Salut posarà en marxa un pla d'incentius econòmics per atreure-hi talent: els metges de família i pediatres que s'hi desplacin percebran un complement retributiu d'entre 3.500 i 4.000 euros bruts anuals, mentre que les infermeres, llevadores i treballadors socials percebran uns 2.000 euros més. Metges de Catalunya ha considerat que el pla és "un bon punt de partida", però que el departament ha de concretar encara més altres mesures per facilitar la formació continuada, la recerca i la connexió amb altres professionals i nivells del sistema, així com facilitar l'habitatge, la mobilitat o la integració de la unitat familiar del professional.

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!