Dades preocupants. L'alcohol es manté al capdavant de les addiccions a Catalunya, ja que representa pràcticament un 44% dels inicis de tractament per drogodependència. Així consta a l'informe anual 2021 del Sistema d'Informació de la Subdirecció General de Drogodependències (SIDC), que concreta com l'any passat es van iniciar un total de 13.423 tractaments per addicció en els 63 centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS). Respecte dels anys anteriors, el document recull un lleuger increment en el percentatge d'inicis motivats per l'alcohol (i una disminució en els d'heroïna).

Així doncs, l'alcohol és amb 5.877 casos la droga amb més inicis de tractament, "fet que reflecteix que és la que té més càrrega de morbiditat". El 74% de les persones que inicien tractament per alcohol són homes, de 47 anys de mitjana. A més, el 31% estan a l'atur i el 15% tenen un nivell socioeconòmic molt baix. És per això que la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha subratllat durant la presentació de l'informe la necessitat de treballar els determinants socials com la precarietat laboral o la pobresa, a més de lluitar contra l'estigmatització de les persones que pateixen addiccions.

La cocaïna i el cànnabis

La cosa no s'acaba aquí, ja que el 54% de les urgències hospitalàries causades per substàncies psicoactives són per l'alcohol. De fet, l'informe presentat aquest dilluns destaca que "és molt important l'impacte del consum d'alcohol entre les persones joves": el 7% de les urgències hospitalàries degudes a l'alcohol són en menors i aquestes són més freqüents en les noies. Així mateix, l'alcohol també va ser l'any 2021 la principal causa d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), amb un 46% dels 956 ingressos totals. Les UHD són unitats de curta estada on es realitza la desintoxicació en règim hospitalari. En aquest context, el subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, ha remarcat que el que més els preocupa és "el consum excessiu d'alcohol de la població i l'impacte d'aquest consum en l'àmbit assistencial". Alhora, s'ha mostrat preocupat pel fet que molts problemes amb l'alcoholisme estan "invisibilitzats".

Per darrere l'alcohol, la cocaïna és la segona droga que més inicis de tractament genera (amb un 24% del total, 3.229 casos). El 82% de les persones afectades per la cocaïna són homes, amb una mitjana d'edat de 40 anys. Tot seguit, el cànnabis ha generat el 14% dels inicis de tractament (1.914 casos) i és la substància amb la franja d'edat més jove, amb un 44% de persones que tenen menys de 25 anys. En aquest sentit, és la droga il·legal més consumida a Catalunya i a la majoria de països europeus. De fet, altres estudis del Departament de Salut mostren com el 17% dels estudiants de secundària d'entre 14 i 18 anys de Catalunya i l'11% de la població de 15 a 64 anys afirmava haver consumit cànnabis en els darrers trenta dies.

L'heroïna disminueix

L'informe també revela dades positives, com que el nombre de peticions de tractament per heroïna disminueix per quart any consecutiu. Se situa al 9% (1.209 casos) del total d'inicis de tractament. El 87% són homes, de 44 anys de mitjana i només l'11% inicia tractament per primera vegada. Destaca la disminució de la via injectada, que ha passat del 73% dels casos a principis dels anys 90 al 29% el 2021. La majoria de les persones en tractament per addicció a l'heroïna està en tractament farmacològic amb agonistes opioides. A finals del 2021, unes 7.500 persones estaven en tractament amb agonistes, sobretot amb metadona. 

Respecte del gènere, l'informe revela que el 77% dels inicis de tractament corresponen a homes i el 23% a dones. La majoria d'homes es manté quan s'analitzen les drogues per separat, excepte en el tabac (on la proporcionalitat és molt igualada). Pel que fa a l'edat, més de la meitat de les persones tenen més de 40 anys quan inicien tractament. A més, un 16% de les persones que comencen tractament tenen un nivell socioeconòmic molt baix. En el cas de l'heroïna, el percentatge s'eleva fins a un 30%. Cal sumar més factor: el 17% tenen allotjament inestable, el 12% està a la presó, el 51% tenen nivells educatius baixos, el 47% està a l'atur i un 15% declara estar treballant.