La Plataforma per la Llengua ha tornat a criticar l’acord entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PSC i En Comú Podem per modificar la Llei de Política Lingüística (LPL), que reconeix el castellà com a llengua d’ús vehicular al país. En un comunicat, l’ONG del català ha anunciat la creació d’una campanya per recollir signatures i pressionar els grups parlamentaris impulsors de l’acord per demanar-los que retirin la proposta de modificació legal, creïn un pla d’acció perquè la immersió lingüística s’apliqui i impulsin un front judicial comú. En concret, l’entitat proposa contestar l’embat judicial a través de tres línies d’acció. I destaca la proposta que el Govern, les entitats, les famílies i tota la comunitat educativa “col·laborin per contestar l’embat judicial contra la immersió lingüística” amb un front judicial que arribi a "instàncies internacionals".

Segons l’entitat que vetlla per la salut del català, és “imprescindible coordinar una estratègia jurídica per poder aconseguir jurisprudència favorable i arribar amb èxit a les instàncies internacionals”. La Plataforma per la Llengua proposa denunciar que la sentència incompleix la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries (CELRoM), un tractat internacional signat per l’Estat espanyol. Amb l’adhesió, es va comprometre a fer possible que tots els infants que ho vulguin puguin estudiar en un model educatiu que tingui el català com a llengua vehicular. “La coordinació estratègica és cabdal perquè la fragmentació judicial dificultaria l’èxit i afavoriria que la interpretació de la llei quedés només en mans de la fiscalia i dels tribunals, que emeten sentències sense criteris pedagògics i que obvien el dret dels alumnes a acabar l’educació obligatòria amb una competència plena de la llengua pròpia d’aquest territori”, apunta la plataforma.

Dit això, la Plataforma per la Llengua també demana tirar endavant un pla d’acció perquè s’apliqui com cal la immersió lingüística. “Cal que el Govern concreti un conjunt de polítiques i que planifiqui els recursos econòmics i humans que requerirà el seu desplegament”, diu l’entitat en un comunicat. També assenyala que “ni el Govern ni cap dels partits que han presentat la modificació de la Llei de Política Lingüística han adquirit o reclamat cap mena de compromís pressupostari per poder acompanyar els centres en l’enfortiment del sistema d’immersió”. “Per contra, s’han limitat a proposar modificacions legislatives que pretenen traspassar la responsabilitat als centres educatius i que ho condicionen tot a una avaluació de resultats que els partits no han explicat com es materialitzaria”, sentencien.

Propostes

En aquest sentit, la Plataforma proposa que es destini el 6% del PIB de Catalunya a polítiques d’educació, així com incrementar el pressupost del Departament d’Educació per donar resposta a les necessitats d’assessorament i seguiment que el model d’escola catalana requereix. També proposa crear un pla de formació específic adreçat al personal docent per millorar els coneixements sociolingüístics i dotar-los d’eines relacionades amb l’aprenentatge de les llengües i contractar més personal docent perquè els coordinadors lingüístics puguin dedicar més hores a acompanyar el centre en l’aplicació de la immersió. “Cal reduir la ràtio d’alumnes per docent perquè rebin una atenció més personalitzada i millorin la competència lingüística”, assenyala també la Plataforma; a més de demanar que augmenti la dotació destinada a les aules d’acollida perquè els alumnes nouvinguts aprenguin el català i puguin adaptar-se al més aviat possible a l’entorn. Demanen també crear i habilitar materials didàctics en català per a totes les matèries, tant escrits com audiovisuals. També cal que els programaris dels suports digitals estiguin configurats en català. 

Retirar la modificació

I per últim, la Plataforma per la Llengua insisteix que cal retirar la proposta de modificació de la Llei de Política Lingüística perquè és “una temeritat” en un moment en el qual “l’ús social del català retrocedeix a un ritme preocupant, especialment entre els més joves”. “A més, el marc legal actual s’estaria esquerdant de manera completament gratuïta i estèril, en tant que la modificació no serviria per donar resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC ni per allunyar els jutges de les escoles”, diu l’entitat.

Manifestació

Aquest comunicat de la Plataforma arriba un dia abans que hi hagi convocada una manifestació a Barcelona per protestar contra l’acord per incloure el castellà com a llengua vehicular. El lema de la mobilització és ‘Que no ens retallin la llengua’, i està convocada per USTEC-STEs, la Intersindical, la CGT, la COS, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i les Associacions de Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC). Dissabte passat centenars de persones ja van protestar a Barcelona per exigir que el català sigui l'única llengua vehicular a l'escola, en una convocatòria que va rebre el suport d'entitats sobiranistes i de l'àmbit educatiu, com ara l’ANC, el SEPC,  diversos consells locals del Consell per la República, el CDR de Barcelona, i la Plataforma per la Llengua, entre d’altres.