El Govern va realitzar un inventari dels béns immobles que té l'Estat a Catalunya i van realitzar una valoració de gairebé 20.000 milions. Aquesta és la quantitat que consideraven, a març de 2017, que valien els 4.630 edificis i terrenys estatals, segons un dels últims informes aportats per la Guàrdia Civil al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, al qual ha tingut accés Europa Press.

Aquest inventari és un informe "extens" en el qual es realitza una anàlisi estadística de les propietats immobiliàries de l'Estat a Catalunya distingint entre si són dels ministeris, d'altres entitats públiques, de si són urbans, urbanitzables o rústics i si són infraestructures sotmeses a l'impost de béns immobles (IBI).

Segons aquesta estadística, l'Estat disposa de 126.363.352 metres quadrats repartits entre 4.630 béns immobles, dels quals 683 pertanyen als ministeris i 3.947 a altres entitats públiques. Del total, 3.056 corresponen a edificacions; 808 són terrenys urbanitzables o sòl urbà no edificat i 686 són béns de característiques especials.

Aquestes dades van ser trobades entre la documentació confiscada al secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, dependent del llavors vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, avui a la presó.

Inventari "clau" per cobrir necessitats de la República

Segons constava a l'esmentat inventari, el coneixement d'aquests edificis públics era "clau" per a una futura negociació amb l'Estat, però també per poder incorporar-los a la futura República.

"El seu coneixement és clau als efectes de la futura negociació per a la seva distribució, però també per poder realitzar un mapa de demanda agregada de necessitats immobiliàries de la República i la seva provisió que haurà de provenir, en part, dels immobles de l'Estat a Catalunya, que s'incorporaran al Patrimoni de la Generalitat," deia de manera textual el text intervingut a Salvadó.

Per a això, van precisar que era necessari establir "una metodologia, fixar les dades bàsiques com els usos, hipòtesi de valor de mercat, etc... a partir de la viabilitat de l'accés a la informació que ho fa possible".

En aquest informe de març de 2017 es pot comprovar que l'intent d'inventariar els béns de l'Estat en aquesta comunitat autònoma era anterior, ja que al·ludeix a altres informes de setembre de 2015 i gener de 2016 sobre la distribució d'actius i passius, en els quals, assenyala, no s'identificava un inventari d'actius immobiliaris de l'Estat.

Aquest recent informe que la Guàrdia Civil ha lliurat al Jutjat número 13 de Barcelona, al que ha tingut accés Europa Press, inclou un ampli resum dels documents intervinguts al secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, que desenvolupaven 175 mesures a adoptar pel Govern i el Parlament per contribuir a la creació d'un Estat propi, assegurar el seu funcionament, ser reconegut internacionalment i desplegar, com a Estat independent, la seva administració.