Pedro Sánchez engegarà aquest dissabte a Barcelona la llarga precampanya electoral del 2019 amb un anunci estatutari de pluja de milions per inversions en infraestructures. El líder del PSOE, que aquest divendres presenta els pressupostos de l'Estat sense tenir assegurat el suport per aprovar-los, busca l'aval dels independentistes d'ERC i el PDeCAT amb la promesa  de complir les inversions fixades a la Disposició Addicional 3ª de l'Estatut, i mai acomplertes. De fet, l'Estat ni tan sols executa les obres que pressuposta a Catalunya. Entre el 2015 i el 20º17, només ha realitzat el 56,05%. Això és 1.220 milions d'euros menys dels previstos.

La DA 3 de l'Estatut estableix que, durant 7 anys, el govern espanyol haurà d'invertir en infraestructures a Catalunya l'equivalent al pes relatiu del PIB català envers l'estatal, que el 2017 va assolir el 19%. Però a l'hora de la veritat, Catalunya sempre queda molt per sota. Farà realitat Sánchez el que no ha acomplert el seu antecessor del PP, Mariano Rajoy, que el març del 2017 va prometre en un acte amb empresaris a Catalunya 4.200 milions d'inversions fins al 2020? Els antecedents obliguen a posar-ho, si més no, en dubte. Ni tan sols el fet que les inversions en obra pública de l'Estat es consignin als pressupostos és garantia que es materialitzin.

El ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques fa públic anualment el grau d'execució territorialitzat de les obres pressupostades, sobretot infraestructures de transport, a través de l'informe "Distribució Territorial de la inversió del sector públic estatal". Les xifres corresponents als últims exercicis [veure gràfic adjunt] són contundents: a Catalunya, l'Estat no només ha invertit poc en obra pública sinó que, a més, no ha executat, no ha fet realitat, el que ha pressupostat.

Els pressupostos del 2015, el 2016 i el 2017, van contemplar una inversió total en obres (sector públic empresarial i fundacional) de 2.778.206.000 euros, però només se'n van executar 1.557.299.058, és a dir un 56,05%. Més de 1.220 milions d'euros, doncs, es van quedar sobre el paper, que, com se sol dir, ho aguanta tot. 

El 2015 es van pressupostar 895.683.000 euros, i se'n van executar 536.256.488,49, això és, un 59%. El 2016, el grau d'execució va tocar fons, amb només un 35,6% d'inversió: se'n van pressupostar 992.763.000 euros i se'n van materialitzar només 353.813.210,16.

Increment de l'execució el 2017

El 2017, quan encara estava calent la promesa de Rajoy als empresaris, el percentatge d'execució va millorar de forma més que notable, en assolir un 75%. Ara bé: es partia de l'ínfim 35,6% del pressupost anterior i la xifra total prevista per obres a Catalunya va baixar: de 992.763.000 euros a 889.760.000, dels quals, certament, se'n van materialitzar 667.229.359,34.

El 2015, el percentatge d'execució d'obres estatals a Catalunya, del 59,9%, es va quedar per sota de la mitjana estatal, d'un 62,4%; el 2016 va ser del 35,6% a Catalunya, també per sota de la mitjana espanyola, d'un 37,6%; el 2017, el percentatge d'execució a Catalunya sí que va superar la mitjana estatal: un 75,0% sobre un 61,5%.

Les dades del 2018

Quant a l'any 2018, no es disposa encara de les dades del total de les inversions executades. Però el ritme d'execució dels sis primers mesos de l'any, és a dir, fins al 30 de juny, s'ha tornat a situar en registres força baixos. A Catalunya, un 23,8%, i al conjunt de l'Estat, un 22,4%. El 2017, a Catalunya s'havia executat en la mateixa data el 29,1% del previst; i el 2016, un ínfim 13,2, mentre que el 2015 va ser d'un 18,6%. Per empreses, Adif-Alta Velocitat havia executat el 26,·% del pressupostat fins al juny i Renfe el 39,1%; el Consorci de la Zona Franca, amb un 9,9% o RTVE amb un 7,0% se situaven en la franja més baixa.  

Foto: Obres de l'AVE a la Sagrera, Barcelona / EFE