A les 18.00 hores d'aquesta tarda de dimarts l’empresa Plastics Express, SA ha esgotat definitivament el temps que disposava per presentar la documentació que li requeria el Govern per homologar-la en el concurs de fabricació de 8.000 urnes que vol licitar l’Executiu. El Govern, però, ja havia donat per desert el tràmit hores abans i havia anunciat que deixava desert el concurs.

L’article 151.2 de la legislació sobre contractes del sector públic obliga les empreses que es presenten a un concurs públic a presentar justificació de documentació que demostri, entre d’altres punts, que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o que disposen dels mitjans que han compromès a dedicar a l’execució del contracte.

Plastics Express no ha presentat la informació i la mesa de contractació "entén que el licitador ha retirat la seva oferta", mentre que la segona candidata, l’UTE Espai World, SL i Suministros Integrales Futbida, SL, no havia superat el sedàs exigit. Fonts del Govern apunten que , que apunten que no hauria acumulat els darrers tres anys el volum d'activitat que cal acreditar per poder optar al concurs. Aquest punt ha provocat algunes discrepàncies de valoració dins del Govern atès que algunes veus apunten que el dèficit apareix només en un dels tres anys i es podria compensar en l'activitat dels altres dos.

Això ha fet que el Departament de Governació, que dirigeix la consellera Meritxell Borràs, hagi decidit tancar l’expedient de l’"Acord marc per al subministrament d’urnes a les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutadana".

El Govern, però, assegura que disposa d’altres vies que queden obertes un cop ha esgotat el concurs públic, de la mateixa manera com passa amb qualsevol altre servei que calgui cobrir des de l’Administració quan es troba en la mateixa situació.

Des de l'Executiu s'atribueix la impossibilitat de tancar el procés d'homologació al fet que s'han presentat empreses petites al concurs, que han tingut problemes per demostrar la seva solvència arran de les seves dimensions o pel fet de ser empreses massa joves.

En canvi, les empreses grans del sector no s'hi han presentat, quan habitualment sí que ho fan. Des del Govern s'evita atribuir aquesta situació a pressions que hagin pogut rebre des de l'Estat o senzillament al fet que no els convenia, atès que totes elles tenen clients a la resta de l'Estat.