“Hi ha un problema molt seriós en la funció pública, sobretot en els ajuntaments, molts no compleixen les exigències en els nomenaments”, ha alertat avui el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, durant la presentació de la memòria 2021  de l’entitat davant la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament. Ha exposat que Antifrau ha rebut un total de 430 denúncies, xifra rècord des que es va posar en funcionament la institució, el 2009.  Són: 291 casos rebuts a la bústia anònima de denúncies, 69 de particulars, 34 de representants de grups polítics, 14 de funcionaris o treballadors públics, 11 anònimes sense usar la bústia, 6 per sindicats, 1 per altres organismes,  4  d'iniciativa pròpia. Gimeno ha avançat que el ritme de denúncies continua sent elevat i aquest any ja en porten 205, una trentena més que en el mateix període de l’any passat.

 

Gimeno ha demanat als grups parlamentaris que actualitzin la llei de l’Oficina Antifrau, per tal que la seva gestió investigadora no quedi en paper mullat, a banda de la seva actuació preventiva. “El problema de l’Oficina és que  quan informa d’un expedient raonat, la majoria es compleix, però l’administració no està obligada. Quan acabem un expedient, cal un resultat, que tingui un compliment o que la institució ens digui que  el rebutja per així es pugui anar a l’àmbit jurisdiccional, del contenciós-administratiu”, ha declarat el director. Gimeno ha afegit: “Hi ha una manca de control polític en moltes administracions”, quan l’Oficina alerta d’irregularitats i que calen canvis. Pel que fa a les institucions estatutàries, Gimeno ha desvetllat al Parlament que  la Sindicatura de Comptes i la Sindicatura de Greuges van denegar a Antifrau una investigació del seu funcionament.

 

 

Xifres

“La prioritat de l’Oficina és ajudar i  col·laborar amb les administracions públiques, i si cal després a fiscalitzar o derivar casos a la fiscalia o a la institució que toqui”, ha insistit el director d’Antifrau, que ha detallat que 3.119 persones han participat en formació realitzada per l’ens, com ara els plans d’integritat, i ha posat l’exemple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

En la memòria, es detalla que s’han fet  l'estudi de versemblança de 441 expedients, el 18% ha donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació, i el 81% s’ha arxivat. Antifrau detalla que ha clos 60 actuacions d’investigació (hi ha 8 actuacions de col·laboració institucional) i 2 més han estat interrompudes perquè eren els mateixos casos investigats en procediments judicials. A més, cinc expedients s’han comunicat a la fiscalia.

Antifrau també s’han fet onze comunicacions a autoritats administratives perquè iniciessin procediments de rescabalament administratius o el que correspongui: 4 a Inspecció de Treball de la Generalitat, 2 al Tribunal de Comptes,2 a l’Autoritat Catalana de la Competència i 3 a entitats locals responsables del control i la supervisió dels ens. Actualment, l’Oficina Antifrau informa que té 305 actuacions en curs pendent de resoldre. I, d’un total de 99 denúncies no admeses perquè no eren competència seva, en 33 casos s’ha derivat als Mossos d’Esquadra, com ara denúncies de trànsit. En aquest sentit, Gimeno ha expressat que potser falta major informació per part de les altres administracions sobre els seus canals vers la ciutadania. Pel que fa a l’Oficina, ha admès que han de ser "més àgils en les respostes", i que el volum de denúncies “mostren que Antifrau ha recuperat la confiança de la ciutadania”.

Next Generation

Pel que fa als Fons Next Genertion, Gimeno ha explicat la guia realitzada per Antifrau i que la majoria d’administracions ha fixat mesures de garanties per l’exigència de la Unió Europea i ha demanat que aquest control “es realitzi amb tots els fons públics a Catalunya”. Gimeno també ha exposat que l’Oficina ultima un estudi sobre les empreses i entitats que treballen amb l’administració pública.